PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring

Privacy verklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van Gerda Hairstyling / HAIR SOLUTIONS by Gerda bezoekt.

1. Beheer

De website www.gerdahairstyling.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Gerda Hairstyling) worden beheerd door Gerda Hairstyling, waarbij HAIR SOLUTIONS by Gerda handelsnamen zijn van Gerda Hairstyling.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Gerda Hairstyling worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.
2b Gerda Hairstyling zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gerda Hairstyling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Gerda Hairstyling denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Gerda Hairstyling maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Gerda Hairstyling de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.
3d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij Gerda Hairstyling. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

5. Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

6. Disclaimer

Gerda Hairstyling is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Gerda Hairstyling.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:

Gerda Hairstyling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Gerda Hairstyling denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant op de Gerda Hairstyling website(s) zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant op de Gerda Hairstyling website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Gerda Hairstyling kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Gerda Hairstyling voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

hair-solutions-by-gerda-anko-logo

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan alsjeblieft contact met ons op. Ben je niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.